How to Test a Chatbot — Part 2: Superpowers for the testers

Handmatig vs. automatisch testen:

 • Handmatig testen voor validatie (hebben we het juiste gebouwd? Conform requirements?)
 • Automatisch testen voor verificatie (hebbenwe het op de juiste manier gebouwd? Conform design?)

Handmatig testen

Ontkom je niet aan. Crowd testing, exploratory testing, A/B testing. Zou er zelf nog aan willen toevoegen: taalkundige naar laten kijken, veel botfouten zijn terug te voeren op relatief bekende taalkundige principes (coherentie, cohesie, logica).

Source: How to Test a Chatbot — Part 2: Superpowers for the testers

How to Test a Chatbot — Part 1: Why is it so hard ?

Drie redenen:

 • Learning cloud services: je hebt nooit een standaard baseline waartegen je test als je gebruik maakt van NLP/NLU/andere zelflerende algoritmes.
 • Testdata wordt onderdeel van je learning set, dus als je teveel false positives of andere niet-representatieve data voert, beinvloed je daarmee de kwaliteit van je bot.
 • Input is niet eenduidig: je kunt nooit alle mogelijke input voorspellen; iedere gebruiker is anders. Mogelijke input is oneindig.
 • Geen barriere tussen gebruiker en systeem: GUI beperkt input aanzienlijk (knoppen, hyperlinks, predefined interactiemogelijkheden. Tekstinput is in basis ongelimiteerd: iedere input moet in wezen worden afgehandeld. Ook grammaticale onzin, onvolledige zinnen, of semantisch ambigue input.

Ontwerp testcases dus met onverwachte scenario’s in het achterhoofd:

 • onzinzinnen (goedemiddag, welke informatie zoekt u? – “Appels en peren”)
 • onvolledige input (goedemiddag, welke informatie zoekt u? – “Treinen”.
 • ambigue informatie (goedemiddag, welke informatie zoekt u? – “Ik wil met de fiets met de trein”.

Source: How to Test a Chatbot — Part 1: Why is it so hard ?

History repeating…

Toen ik net begon als technisch schrijver, nu zo’n 20 jaar geleden, was de Microsoft Manual of Style mijn bijbel. Daarin stonden alle schrijfrichtlijnen voor de Microsoft UI, plus conventies voor het schrijven van consistente en bruikbare softwareinstructies.

Een paar voorbeelden:

 • Gebruik actieve zinsconstructies, zodat duidelijk wordt wie wat moet doen.
 • Noem eerst het taakdoel, en daarna de stap die de gebruiker moet nemen om daar te komen.
 • Schrijf kort en bondig, ook in verband met mogelijk hergebruik of vertaling.
 • Geef user-interfaceelemementen een visuele markering (maak ze bv. vet).
 • Zorg voor een goede foutafhandeling; geef de gebruiker geen schuldgevoel.

I’ve seen this before…

Nu met de opkomst van UX-writing en conversational design, zie ik deze richtlijnen weer terugkomen. Weliswaar in een nieuwere context, rechtstreeks in de user interface, maar met dezelfde basisprincipes. Zoals hier bijvoorbeeld: https://uxplanet.org/16-rules-of-effective-ux-writing-2a20cf85fdbf

Interessante tijden voor technisch schrijvers dus! Waar ik een paar jaar geleden vooral een verschuiving zag van het traditioneel documenteren van customer facing applicaties naar het ontwikkelen van developer facing informatie, zie ik hier een ontwikkeling die vergelijkbaar is met de opkomst van web, zo’n 20 jaar geleden.

Van tekst naar content

Toen werd tekst opeens onderdeel van de user interface, hetzij op websites, hetzij als online help in GUI-applicaties. Die ontwikkeling leidde tot een nieuw slag schrijvers: mensen die niet zozeer een technisch/mechanische opleiding hadden, maar juist meer uit de taal-en communicatiehoek kwamen. Schrijvers die in staat waren om vanuit de gebruiker te redeneren, in plaats vanuit een systeem.

Schrijven voor software en voor het web vroeg ook om andere informatie: single sourcing, hergebruik en publiceren naar meerdere media werden mogelijk. Dat vroeg om informatie-architectuur, chunking, content in plaats van monolitische documenten.

Back to the future

Nu met chatbots zitten we wat mij betreft in een vergelijkbare ontwikkeling: tekst en interface zijn nog nauwer met elkaar verbonden – sterker nog, je tekst is je enige interface. De eerste chatbots zijn nog in de pioniersfase, maar de hype hebben we wel achter ons inmiddels. Bedrijven zien serieuze kansen, en de vraag naar expertise neemt toe.

Volgens mij liggen hier geweldige kansen voor technisch schrijvers: we zijn van nature geobsedeerd door gebruikersondersteuning; zijn vaak al gewend om modulaire te schrijven en informatie-architecturen te bouwen, en weten wat het is om grote informatiesets te onderhouden.

Overweeg jij om deze stap te maken?

Waarom gebruikerstesten zo belangrijk zijn

Artikeltje op UX planet, inclusief een voorbeeldmail aan je baas 🙂

https://uxplanet.org/the-case-for-user-testing-87d82da3c19c

Dear Boss,
It would be valuable to conduct a user test for our product. The user test would be valuable for the following reasons.
It will mitigate the risk for user errors
It will make the users happier
Happier users means more customers
It will help the PO prioritize the backlog
It will decrease support and development costs by catching the problems earlier.
Sincerely,
You

The Rise of the UX Writer – UX Planet

UX-writing is hot! Vergeet grafische user interfaces; conversational interfaces komen eraan. Hoe fijn is het als je gewoon in je eigen woorden kunt vragen wat je wil, zonder al die menu’s, navigatiestructuren en formulieren waar je op een gemiddelde website tegenaan loopt?

Nu we met technologie steeds meer persoonlijke data kunnen verzamelen, en we met slimme algoritmes ook steeds meer betekenis uit die data kunnen destilleren, wordt het steeds realistischer om te verwachten dat we binnenkort een intelligent gesprek kunnen aangaan met de machines om ons heen. In onze eigen woorden.

Met een interface die primair draait om tekst, groeit de behoefte aan schrijvers die weten wat hun doelgroep nodig heeft, en daadwerkelijk zo kunnen schrijven dat die doelgroep maximaal wordt ondersteund in het uitvoeren van hun taak, of het bereiken van hun doel.

Enter the UX-writer! In bijgaand artikel een aardig overzicht van deze relatief nieuwe rol.

If you’ve been paying attention to the biggest UX design trends predicted for 2019, you’ll no doubt have heard about the rise of UX writing. For some time now, writing has been hailed as “design’s unicorn skill”; however, it is no longer seen as a complementary nice-to-have. UX writing has evolved into a specialist job title in its own right, and the UX writer is increasingly recognized as an integral part of the design team.

Source: The Rise of the UX Writer – UX Planet