Tekstcoach.nl is de persoonlijke website van Maaike Groenewege. Hier verzamel ik informatie, artikelen en links over mijn hobbies: schrijven, taalkunde, gebruikersondersteuning en conversational interfaces (chatbots, virtual assistants en voice assistants).