How to Select the Best Chatbot Platforms for Your Business

How to Select the Best Chatbot Platforms for Your Business5 (100%) 5 ratings Chatbot is an algorithm, a programming script that is designed to give users the ability to communicate online in order to perform a certain task, without any engagement of the human factor. This means that the user can realize their needs on a particular site, without the participation and activities of people who would otherwise have to work 24 hours a day, thus fully automating the whole process. A special category are Chatbots that have developed AI (Artificial Intelligence), so they can solve even more complicated tasks than those that are basic, and special emphasis is placed on individual chatbots that can already learn (Machine learning). Machine learning is realized by the algorithm that can be changed when exposed to new data or variables that are not present in their system. Chatbots can combine the steps of complex processes to streamline and automate common and repetitive tasks through a few simple voice or text requests, reducing execution time and improving business efficiencies. Chatbots can be built to repond to either voice or text in the language native to the user.  You can embed customized chatbots in everyday workflows, to engage with your employee workforce or consumer enagements. What are Chatbot Platforms Chatbots allow for highly engaging, conversational experiences, through voice and text, that can be customized and used on devices and platforms.To make a chatbot, you need to create a very complicated backend that uses concepts such as data mining, machine learning, and NLP (natural language processing). Fortunately, various companies have developed a chatbot engine that can be used for free or with a certain amount of money, to create their own program. Almost every engine has a very intuitive graphical user interface that makes it easy to create basic chatbot […]

Source: How to Select the Best Chatbot Platforms for Your Business – Compare Reviews, Features, Pricing in 2019 – PAT RESEARCH: B2B Reviews, Buying Guides & Best Practices

Conversaties modelleren met Natural conversation framework

In m’n happy zone vandaag: aan het studeren op conversational design! Wat een feest der herkenning: linguistics of storytelling, retorica, deixis, conversational analysis…zaken die ik tijdens mijn studie ‘vroegah’ met veel plezier bestudeerd heb.

Net als geschreven taal heeft conversatie een arsenaal aan onderliggende structuren, patronen en logica. Alleen: hoe ontdek en gebruik je die bij het ontwerpen van een conversational interface? (Mijn tip: huur een taalkundige in 😊)

IBM’s Natural Conversation Framework (Alma) biedt uitkomst: deze toolkit helpt je met een methodische aanpak voor het analyseren en ontwerpen van conversational UI.

In deze webcast leer je er meer over; detailinformatie vind je in het zojuist verschenen boek: Conversational UX Design: A Practitioner’s Guide to the Natural Conversation Framework (bol.com)

Het framework omvat 4 onderdelen: interactiemodel, contentbouwblokjes, conversational navigation en -supertof- een pattern language met herbruikbare conversatie-modules voor cohesie/coherentie/veel voorkomende scenario’s.

Mooi om te zien hoe Alma een taal en context biedt om te praten over de structuur, cohesie en bouwblokken van conversational UI. Zo hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden, en bouw je chatbots die consistent, coherent en human-like zijn 🤖

How to Test a Chatbot — Part 2: Superpowers for the testers

Handmatig vs. automatisch testen:

 • Handmatig testen voor validatie (hebben we het juiste gebouwd? Conform requirements?)
 • Automatisch testen voor verificatie (hebbenwe het op de juiste manier gebouwd? Conform design?)

Handmatig testen

Ontkom je niet aan. Crowd testing, exploratory testing, A/B testing. Zou er zelf nog aan willen toevoegen: taalkundige naar laten kijken, veel botfouten zijn terug te voeren op relatief bekende taalkundige principes (coherentie, cohesie, logica).

Source: How to Test a Chatbot — Part 2: Superpowers for the testers

How to Test a Chatbot — Part 1: Why is it so hard ?

Drie redenen:

 • Learning cloud services: je hebt nooit een standaard baseline waartegen je test als je gebruik maakt van NLP/NLU/andere zelflerende algoritmes.
 • Testdata wordt onderdeel van je learning set, dus als je teveel false positives of andere niet-representatieve data voert, beinvloed je daarmee de kwaliteit van je bot.
 • Input is niet eenduidig: je kunt nooit alle mogelijke input voorspellen; iedere gebruiker is anders. Mogelijke input is oneindig.
 • Geen barriere tussen gebruiker en systeem: GUI beperkt input aanzienlijk (knoppen, hyperlinks, predefined interactiemogelijkheden. Tekstinput is in basis ongelimiteerd: iedere input moet in wezen worden afgehandeld. Ook grammaticale onzin, onvolledige zinnen, of semantisch ambigue input.

Ontwerp testcases dus met onverwachte scenario’s in het achterhoofd:

 • onzinzinnen (goedemiddag, welke informatie zoekt u? – “Appels en peren”)
 • onvolledige input (goedemiddag, welke informatie zoekt u? – “Treinen”.
 • ambigue informatie (goedemiddag, welke informatie zoekt u? – “Ik wil met de fiets met de trein”.

Source: How to Test a Chatbot — Part 1: Why is it so hard ?

History repeating…

Toen ik net begon als technisch schrijver, nu zo’n 20 jaar geleden, was de Microsoft Manual of Style mijn bijbel. Daarin stonden alle schrijfrichtlijnen voor de Microsoft UI, plus conventies voor het schrijven van consistente en bruikbare softwareinstructies.

Een paar voorbeelden:

 • Gebruik actieve zinsconstructies, zodat duidelijk wordt wie wat moet doen.
 • Noem eerst het taakdoel, en daarna de stap die de gebruiker moet nemen om daar te komen.
 • Schrijf kort en bondig, ook in verband met mogelijk hergebruik of vertaling.
 • Geef user-interfaceelemementen een visuele markering (maak ze bv. vet).
 • Zorg voor een goede foutafhandeling; geef de gebruiker geen schuldgevoel.

I’ve seen this before…

Nu met de opkomst van UX-writing en conversational design, zie ik deze richtlijnen weer terugkomen. Weliswaar in een nieuwere context, rechtstreeks in de user interface, maar met dezelfde basisprincipes. Zoals hier bijvoorbeeld: https://uxplanet.org/16-rules-of-effective-ux-writing-2a20cf85fdbf

Interessante tijden voor technisch schrijvers dus! Waar ik een paar jaar geleden vooral een verschuiving zag van het traditioneel documenteren van customer facing applicaties naar het ontwikkelen van developer facing informatie, zie ik hier een ontwikkeling die vergelijkbaar is met de opkomst van web, zo’n 20 jaar geleden.

Van tekst naar content

Toen werd tekst opeens onderdeel van de user interface, hetzij op websites, hetzij als online help in GUI-applicaties. Die ontwikkeling leidde tot een nieuw slag schrijvers: mensen die niet zozeer een technisch/mechanische opleiding hadden, maar juist meer uit de taal-en communicatiehoek kwamen. Schrijvers die in staat waren om vanuit de gebruiker te redeneren, in plaats vanuit een systeem.

Schrijven voor software en voor het web vroeg ook om andere informatie: single sourcing, hergebruik en publiceren naar meerdere media werden mogelijk. Dat vroeg om informatie-architectuur, chunking, content in plaats van monolitische documenten.

Back to the future

Nu met chatbots zitten we wat mij betreft in een vergelijkbare ontwikkeling: tekst en interface zijn nog nauwer met elkaar verbonden – sterker nog, je tekst is je enige interface. De eerste chatbots zijn nog in de pioniersfase, maar de hype hebben we wel achter ons inmiddels. Bedrijven zien serieuze kansen, en de vraag naar expertise neemt toe.

Volgens mij liggen hier geweldige kansen voor technisch schrijvers: we zijn van nature geobsedeerd door gebruikersondersteuning; zijn vaak al gewend om modulaire te schrijven en informatie-architecturen te bouwen, en weten wat het is om grote informatiesets te onderhouden.

Overweeg jij om deze stap te maken?

Waarom gebruikerstesten zo belangrijk zijn

Artikeltje op UX planet, inclusief een voorbeeldmail aan je baas 🙂

https://uxplanet.org/the-case-for-user-testing-87d82da3c19c

Dear Boss,
It would be valuable to conduct a user test for our product. The user test would be valuable for the following reasons.
It will mitigate the risk for user errors
It will make the users happier
Happier users means more customers
It will help the PO prioritize the backlog
It will decrease support and development costs by catching the problems earlier.
Sincerely,
You